Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. - VM ALERT Α.Τ.Ε.Κ.Ε. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Περιοχή
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου
Εργοδότης
Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. - VM ALERT Α.Τ.Ε.Κ.Ε. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ανάλυση Έργου
Φωτισμός - Κίνηση, Υποσταθμοί Μ/Τ, Σύστημα πυρανίχνευσης, Σύστημα συναγερμού, Σύστημα κεντρικού ελέγχου (BMS)