Έργα

Έχουμε υλοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό έργων με σημαντικούς πελάτες όσον αφορά το μέγεθός τους και τη θέση τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Ενδεικτικά, μερικά από τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα:
Έργα 1
Grivalia Properties

Ανακαίνιση Κτιρίου Λ. Κηφισίας 69 (πρώην Oriflame)

Έργα 2
Ελληνικά Πετρέλαια

Συντήρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων BP

Έργα 3
Ελληνικά Πετρέλαια

Συντήρηση πρατηρίων υγρών καυσίμων ΕΚΟ

Έργα 4
ΔΕΘ Helexpo Α.Ε.

Συντήρηση Κτιρίου Helexpo Maroussi

Έργα 5
Prodea Investments S.A.

Συντήρηση Κτιρίου Κεράνη

Έργα 6
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

IT&T Minor Works Service

Έργα 7
Εθνική Τράπεζα Α.Ε.

Διασκευή καταστήματος Εθνικής Τράπεζας Ζωγράφου

Έργα 8
Εθνική Τράπεζα Α.Ε.

Διασκευή καταστήματος Εθνικής Τράπεζας Πειραιά

Έργα 9
Grivalia Properties

Συντήρηση εγκαταστάσεων αποθηκών Ίακχος

Έργα 10
Ioakimidis Textiles

Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Έργα 11
Kinderland

Ηλεκτρομηχανολογική εγκατασταση στην Kinderland Camp

Έργα 12
Prodea Investments S.A.

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Έργα 13
Prodea Investments S.A.

Ανακαίνιση Γραφείων

Έργα 14
Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής Αττικής ΕΛ.ΤΑ.

Έργα 15
AVIS

Διασκευή κεντρικών εγκαταστάσεων AVIS

Έργα 16
Hellenic Logistics A.E.

Κέντρο Διανομής Οχημάτων – Hellenic Logistics

Έργα 17
ΒΙΟ.Τ.ΕΡ Α.Ε.

Μέγαρο Α.Τ.Ε. Ασφαλιστικής

Έργα 18
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής

Έργα 19
Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – 424

Έργα 20
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Baseball, Softball, Hockey

Έργα 21
Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Ολυμπιακό Χωριό – Τμήμα Δ΄

Έργα 22
Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. - VM ALERT Α.Τ.Ε.Κ.Ε. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου