Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ioakimidis Textiles
Περιοχή
Λ. Ευελπίδων 54, Κορωπί
Εργοδότης
Ioakimidis Textiles
Ανάλυση Έργου
Εργασίες επισκευαστικής συντήρησης