Μέγαρο Α.Τ.Ε. Ασφαλιστικής

ΒΙΟ.Τ.ΕΡ Α.Ε.
ate 5
ate 5
ate 5
Περιοχή
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 173, Νέα Σμύρνη
Εργοδότης
ΒΙΟ.Τ.ΕΡ Α.Ε.
Ανάλυση Έργου
Φωτισμός - Κίνηση , Υποσταθμός Μ/Τ, Πυρανίχνευση - κατάσβεση, Συναγερμός, Σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control), CCTV, Σύστημα ήχου, Δομημένη καλωδίωση, BMS