Κέντρο Διανομής Οχημάτων – Hellenic Logistics

Hellenic Logistics A.E.
S6004611
S6004611
S6004611
Περιοχή
Λεωφ. ΝΑΤΟ, Ασπρόπυργος
Εργοδότης
Hellenic Logistics A.E.
Ανάλυση Έργου
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων