Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Prodea Investments S.A.
Περιοχή
Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, Μοσχάτο
Εργοδότης
Prodea Investments S.A.
Ανάλυση Έργου
Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες