Ανακαίνιση Γραφείων

Prodea Investments S.A.
DSC01281
DSC01281
DSC01281
Περιοχή
Αλεξάνδρου Πάντου 33, Καλλιθέα
Εργοδότης
Prodea Investments S.A.
Ανάλυση Έργου
Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες