Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Baseball, Softball, Hockey

J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
Περιοχή
Συγκρότημα ολυμπιακών εγκαταστάσεων Ελληνικού
Εργοδότης
J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.
Ανάλυση Έργου
Φωτισμός - Κίνηση , Υποσταθμός Μ/Τ, Σύστημα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης, BMS, Φωτισμός σταδίων και δρόμων