Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – 424

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
424 2
424 2
424 2
Περιοχή
Περιφερειακή Οδός Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
Εργοδότης
Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Ανάλυση Έργου
Φωτισμός - Κίνηση, Υποσταθμοί Μ/Τ, Πυρασφάλεια, BMS, Ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Πυρηνικό Καταφύγιο