Συντήρηση Κτιρίου Κεράνη

Prodea Investments S.A.
DSC03255
DSC03255
DSC03255
Περιοχή
Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Εργοδότης
Prodea Investments S.A.
Ανάλυση Έργου
Συντήρηση Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων