Συντήρηση Κτιρίου Helexpo Maroussi

ΔΕΘ Helexpo Α.Ε.
DSCN1592
DSCN1592
DSCN1592
Περιοχή
Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι
Εργοδότης
ΔΕΘ Helexpo Α.Ε.
Ανάλυση Έργου
Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων