Συντήρηση Κτιρίου Helexpo Maroussi

ΔΕΘ Helexpo Α.Ε.
Περιοχή
Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι
Εργοδότης
ΔΕΘ Helexpo Α.Ε.
Ανάλυση Έργου
Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων