Ολυμπιακό Χωριό – Τμήμα Δ΄

Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Περιοχή
Αχαρναί
Εργοδότης
Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Ανάλυση Έργου
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες